AKTUÁLNĚ

Pro adventní dobu je možné se každý den inspirovat krátkým zamyšlením:

                                              http://farnost-vbystrice.cz


Farnost Hlubočky pořádá
VÁNOČNÍ PRODEJ DEKORACÍ A SLADKOSTÍ
2. prosince 2018 po nedělní mši svaté
ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
Výtěžek prodeje bude odeslán na účet Papežského misijního díla dětí

 Vítejte na stránkách farnosti u kostela Božského Srdce Páně
v Hlubočkách.


Nedělní ohlášky