HISTORIE FARNOSTI

Roku 1880 byl učiněn první pokus o stavbu kostela v obci Hlubočky. Nicméně až v roce 1908 po dlouhých a vleklých obtížích, byla zahájena stavba kostela. Položení základního kamene 31. května 1908 bylo velkou slavností pro celou obec i okolí. Polní mši svatou celebroval veledůstojný pan kanovník hrabě Ledochowski.

V roce 1909 byla v sousedství kostela započata stavba fary.

26. června 1910 vysvětil nově vystavený kostel veledůstojný pan světící biskup Dr. Karel Wisnar. Tato slavnost se stala jedním z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách Hluboček.
Pro vybrané hosty byla přichystána slavnostní tabule v nově vystavěné budově fary. Samostatná římskokatolická duchovní správa pro obce Hlubočky, Hrubá Voda a Mariánské Údolí byla zřízena v roce 1912. Předtím obec celou dobu spadala pod duchovní správu farnosti ve Velké Bystřici.

Po odsunu obyvatel německé národnosti na konci 40. let 20. století přešla správa farnosti Hlubočky opět pod farnost Velká Bystřice. Přesto v roce 1949 byla v kostele provedena generální vizitace olomouckým arcibiskupem Josefem Karlem Matochou.

Kostel se v tomto období stal oblíbeným cílem budoucího pražského arcibiskupa a českého primase kardinála Františka Tomáška, který byl v té době profesorem Cyrilometodějské teologické fakulty
v Olomouci.

V následujících letech prožívá náboženská obec v Hlubočkách období perzekuce ze strany úřadů. Hrstka obětavých farníků dokázala i v tomto období kostel nejen udržovat, ale dokonce v roce 1971 a potom v letech 1986-1987 rozsáhleji rekonstruovat. Budova místní fary však byla v roce 1986 odprodána do soukromého vlastnictví.

Seznam kněží a správců farností Hlubočky v čase:

1912 - 1919  Alfred Kaminski, farář

1919 - 1920 Josef Dosedla, administrátor

1920 - 1921 Ladislav Loštický, farář

1921 - 1922 Josef Tesárek, administrátor excurrendo

1922 - 1928 Tobias Tomek, farář

1928 - 1930  Franz Petřik, do konce listopadu 1928 administrátor, poté farář

1930             Josef Slavík, administrátor

1930 - 1934 Kamil Filipec, 1930-1931 administrátor, 1931-1934 farář

1934             Heinrich Peichl, provizor

1934 - 1946 Adolf Trubrig, do konce října 1934 administrátor excurrendo, poté farář

1946 - 1952 Kristián Hering, provizor excurrendo

1953             František Sečkař, provizor administrátor

1953 - 1954 Jan Kleveta, dočasně pověřen

1954 - 1955 Karel Pospíšil, provizor excurrendo 

1955 - 1956 Karel Pospíšil, provizor

1956 - 1959 Jan Kroupa, provizor

1959 - 1960 Antonín Olšovský, administrátor 

1960 - 1965 Antonín Olšovský, administrátor excurrendo

1965 - 1969 Ladislav Král, administrátor excurrendo

1969 - 1972 Antonín Huvar, administrátor excurrendo

1972 - 1985 Alois Mazánek, administrátor excurrendo

1985 - 1990 Eduard Staríček, administrátor excurrendo

1990 - 2004  Antonín Huvar, administrátor excurrendo

2005              Buhumír Vitásek, administrátor excurrendo

2005 - 2006 Radomír Metoděj Hofman, administrátor excurrendo

2006 -            Mgr. Josef Opluštil, administrátor excurrendo