Svatby a křtiny Hlubočky

SVATBY A KŘTINY  

Svatební obřad


Co základního potřebujete vědět, chcete-li uzavřít sňatek v našem farním kostele?


Kontaktujte kněze v naší farnosti. Připravte si své křestní listy a s knězem se domluvte na schůzce, na které se dozvíte, jak obřad vypadá, ale i k čemu se církevním sňatkem zavazujete a jaké možnosti ve farnosti máme.

Pro svatební páry mimo naší farnost je doporučený příspěvek v hodnotě 2000 Kč na pokrytí provozních nákladů (kostelník, úklid, dopravné, energie).

Možností je také rozšířit tyto služby o přípravu květinové výzdoby za 500 Kč (květiny nejsou v ceně přípravy) a doprovod zvukem varhan částkou 500 Kč.

Více služeb dle další dohody.


Křestní obřad

Co základního potřebujete vědět, chcete-li křest pro Vaše dítě v našem farním kostele?

Kontaktujte kněze v naší farnosti. Připravte si své křestní listy a s knězem se domluvte na schůzce, na které se dozvíte, jak obřad vypadá, ale i k čemu se křtem zavazujete a jaké možnosti ve farnosti máme.

Pro křty dětí mimo naší farnost je doporučený příspěvek v hodnotě 1200 Kč na pokrytí provozních nákladů (kostelník, úklid, dopravné, energie, svíce a křestní rouška).

Možností je také rozšířit tyto služby o přípravu květinové výzdoby 500 Kč (květiny nejsou v ceně přípravy) a doprovod zvukem varhan částkou 500 Kč.

Více služeb dle další dohody.

Vytvořte si webové stránky zdarma!
Svatby a křtiny Hlubočky