SVATBY A KŘTINY

Svatební obřad


                         Co základního potřebujete vědět, chcete-li uzavřít sňatek v našem farním kostele?


Kontaktujte kněze v naší farnosti. Připravte si své křestní listy a s knězem se domluvte na schůzce, na které se dozvíte, jak obřad vypadá, ale i k čemu se církevním sňatkem zavazujete a jaké možnoti ve farnosti máme.

Pro svatební páry mimo naší farnost je doporučený příspěvěk v hodnotě 2000 kč na pokrytí provozních nákladů (kostelník, úklid, dopravné, energie).

Možností je také rozšířit tyto služby o přípravu květinvé výzdoby za 500 kč (květiny nejsou v ceně přípravy) a doprovod zvukem varhan částkou 500 kč.

Více služeb dle další dohody.                            Křestní obřad

                                        Co základního potřebujete vědět, chcete-li křest pro Vaše dítě v našem farním kostele?

Kontaktujte kněze v naší farnosti. Připravte si své křestní listy a s knězem se domluvte na schůzce, na které se dozvíte, jak obřad vypadá, ale i k čemu se křtem zavazujete a jaké možnoti ve farnosti máme.

Pro křty dětí mimo naší farnost je doporučený příspěvěk v hodnotě 1200 kč na pokrytí provozních nákladů (kostelník, úklid, dopravné, energie, svíce a křestní rouška).

Možností je také rozšířit tyto služby o přípravu květinvé výzdoby 500 kč (květiny nejsou v ceně přípravy) a doprovod zvukem varhan částkou 500 kč.

Více služeb dle další dohody.