FARNÍ DŮM HLUBOČKY

"Domov je tam, kde Tě vítají, když vstoupíš."

Dům není jen hromada cihel a dřeva. Dům je srdcem každé rodiny. Dům je místem, kde se schází rodina a přátelé, protože chtějí být spolu. V naší farnosti Hlubočky máme sen o domově. Chceme vybudovat něco víc než jen stavbu. Chceme postavit dům, který nebude jen studenou stavbou, ale živým místem kde Bůh spojuje lidi. Chceme, aby to byl dům, kde se vytváří a prohlubují lidské vztahy. A protože tento dům má být otevřený všem, chceme k jeho stavbě pozvat všechny… také tebe. Připojte se k nám a pomozte nám postavit dům, který bude víc než jen stavba. Pomozte nám vytvořit dům, který bude symbolizovat naši komunitu, naši víru, naději a lásku. Společně můžeme vybudovat místo, otevřené pro každého, také pro tebe.

Účel a cíl farního domu

  • místo pro setkávání v létě i v zimě (přednášky, promítání filmů, setkání pastorační a ekonomické rady, setkávání mládeže, prostor pro setkání rodičů s dětmi, schůzky ministrantů, zkoušky scholy, aj.)
  • zázemí pro letní akce (hody, svatodušní smažení vajec, zakončení a začátek školního roku, dny setkání farnosti, letní příměstské tábory a další prázdninové aktivity, víkendové pobyty, oslavy, aj.) 


Vizualizace / architektonické řešení

 (autorka studie Hana a Jiří Miřátští, autorka architektonického návrhu Jana Svitáčková a Martin Lubič)

  • umístění podél východní hranice pozemku farní zahrady s výhledem na kostel a do údolí
  • sedlová střecha s mírným sklonem
  • jednoduchý obdélníkový půdorys – cca 70 m2
  • funkční propojení společenské místnosti s terasou
  • společenská místnost otevřená do krovu s galerií v patře 


Kontakt pro případné další dotazy

  • P. Mgr. Tomasz Žurek, 
  • tel. +420 732 680 002
  • email fahlubocky@ado.cz


Budeme rádi za finanční i jakoukoli další materiální podporu. Prosíme též o duchovní podporu.  

Příspěvky můžete zasílat na číslo účtu:

131-1890940217/0100

Velmi si příspěvku vážíme.

V případě zájmu lze vystavit potvrzení pro snížení daňového základu o poskytnutém daru.

Vytvořte si webové stránky zdarma!