KŘÍŽOVÁ CESTA

,, Z údolí vzhůru..."

Křížová cesta - ,,Z údolí vzhůru..."

Křížová cesta propojuje kostel Božského Srdce Páně v Hlubočkách a kapli Nejsvětější Trojice na Posluchově, odkud lze pokračovat v pěší pouti na nedaleký Svatý Kopeček u Olomouce (bazilika Navštívení Panny Marie je od kaple na Posluchově vzdálena necelých 6 km). Úmysly poutníka křížové cesty mohou být jednak vlastní, jednak pro farnost a jednak vyjádření podpory pacientů hospice na Svatém Kopečku.

Celý nápad realizovali společně členové farností Hlubočky a Olomouc - Nové Sady (farníci z Nových Sadů se postarali o zastřešení každého zastavení, kůly až do finální podoby vznikly vzájemnou spoluprací obou farností - fotodokumentace z výroby k nahlédnutí zde ). Neobvyklé znázornění 14 pašijových událostí pochází z dílny dětského farního kroužku v Olomouci - Nových Sadech. V určité části roku se může křížová cesta měnit např. v "Cestu světla" či do jiné podoby, příslušné danému liturgickému období.

Propojení obou farností vtisknulo křížové cestě svou vlastní tvář a zasazení do místního terénu zase pomohlo ke vzniku specifického prostoru pro rozjímání.


Křížová cesta se skládá celkem ze 14 + 1 zastavení s terénním rázem krajiny. Celá trasa měří 1,2 km.

Její začátek je umístěn v prostranství kolem kostela v Hlubočkách, kde se nachází dvě zastavení a rovněž informační tabule.

Další (třetí) zastavení na území obce Hlubočky se nachází na okraji potoku Hluboček a pokračuje směrem k řece Bystřici. Poté přes řeku navazuje čtvrtým zastavením již v arcibiskupských lesích až po zastavení dvanácté v poměrně příkrém stoupání. Třinácté zastavení nalezneme opět na obecním pozemku pod rozlehlým habrem. Trasa křížové cesty pokračuje po úzké pěšince kolem koňských pastvin a končí až u kaple na Posluchově. 

Zastavení čtrnácté spolu s informační tabulí na konci křížové cesty jsou upevněny na severní straně kaple. Netypické patnácté zastavení má své čestné místo uvnitř kaple pod kúrem (kaple může být zpřístupněna pro větší skupiny poutníků). 

Vytvořte si webové stránky zdarma!