VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Vyučování náboženství je pomoc rodičům, aby naplnili slib, který dali Bohu, když křtili své dítě, aby jej vzdělávali ve víře. Vyučování náboženství nenahradí výchovu, za kterou jsou odpovědní rodiče a která probíhá doma vlastním osobním příkladem rodičů, společnou modlitbou a také dialogem o Bohu a našeho vztahu k Němu.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Všechny skupiny se schází v přízemí budovy ZŠ Mariánské Údolí v klubovně MC Broučci.

1. skupina: mladší

15:00 - 16:00

(katechetka Dagmar Samková )

2. skupina: starší

17:00 - 18:00

(katechetka Dagmar Samková )