VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Vyučování náboženství je pomoc rodičům, aby naplnili slib, který dali Bohu, když křtili své dítě, aby jej vzdělávali ve víře. Vyučování náboženství nenahradí výchovu, za kterou jsou odpovědní rodiče a která probíhá doma vlastním osobním příkladem rodičů, společnou modlitbou a také dialogem o Bohu a našeho vztahu k Němu.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Všechny skupiny se schází v přízemí budovy ZŠ Mariánské Údolí v klubovně MC Broučci.

1. skupina: 1. třída

13:15 - 14:00

(katechetka Dagmar Samková )

2. skupina: 3 třída

15:00 - 15:45

příprava k 1. svatému přijímání

(katechetka Dagmar Samková )

3. skupina: 5 třída + 2. stupeň

18:00 - 19:00 

ministranti

(katechetka Dagmar Samková )