AKTUALIZOVANÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

z důvodu epidemiologického rizika koronavirové infekce SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19

Milé sestry, milí bratři,

srdečně vás všechny zdravím a posílám několik informací.

Konkrétní aktuální informace pro naši farnost:

  • u vchodu do kostela desinfekce na ruky pro všechny příchozí.
  • povinný ochranný prostředek dýchacích cest pro všechny zúčastněné (roušky, respirátory atd..)
  • dodržování bezpečnostní vzdálenosti minimálně dvou metrů mezi účastníky bohoslužby - neplatí pro rodinné příslušníky (členy jedné domácnosti)
  • WC bude uzavřeno.
  • vyloučení fyzického kontaktu rukou pro všechny - absence pozdravení pokoje

    V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte O. Josefovi Opluštilovi, tel.: 731 405 500; 
    e-mail: fara@velkabystrice.cz .

   Těším se na vás zase brzy při osobních setkáních.

   v úctě a modlitbě Váš,

   P. Josef Opluštil, farář