MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

z důvodu epidemiologického rizika koronavirové infekce SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19

Hlubočky 27  12. 2020

Opatření v naší farnosti

Budeme se snažit opět pružně reagovat na vývoj situace. Sledujte proto prosím pozorně naše farní webové stránky.

Konkrétní aktuální informace pro naši farnost:

  • omezený počet 10% kapacity kostela (pro náš kostel se můžu zúčastnit 17 osob) a je nutné se zapsat ve formuláři na úvodní straně.
  • u vchodu do kostela je desinfekce na ruce pro všechny příchozí
  • povinný ochranný prostředek dýchacích cest pro všechny zúčastněné (roušky, respirátory atd..)
    V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte O. Josefovi Opluštilovi, tel.: 731 405 500; 
    e-mail: fara@velkabystrice.cz