MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

z důvodu epidemiologického rizika koronavirové infekce SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19

Milé sestry, milí bratři,

srdečně vás všechny zdravím a posílám několik informací.

Konkrétní aktuální informace pro naši farnost:

  • u vchodu do kostela desinfekce na ruce pro všechny příchozí.
  • povinný ochranný prostředek dýchacích cest pro všechny zúčastněné (roušky, respirátory atd..)

    V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte O. Josefovi Opluštilovi, tel.: 731 405 500; 
    e-mail: fara@velkabystrice.cz .

   v úctě a modlitbě Váš,

   P. Josef Opluštil, farář