FARNÍ ZÁZEMÍ

Farnost Hlubočky odkoupila před časem pozemek v okolí kostela pro případnou výstavku místa na setkávání farnosti.

Tímto bychom Vás chtěli poprosit o příspěvek na vybudování tohoto místa, případně na doplacení pozemku.

Vaše příspěvky můžete zasílat na číslo účtu:

131-1890940217/0100

Velmi si Vašeho příspěvku vážíme.

V případě zájmu lze vystavit potvrzení pro snížení daňového základu o vámi poskytnutý dar.

Vytvořte si webové stránky zdarma!