VÁNOČNÍ PRODEJ DEKORACÍ A SLADKOSTÍ

02.12.2018

Farnost Hlubočky pořádá
VÁNOČNÍ PRODEJ DEKORACÍ A SLADKOSTÍ
2. prosince 2018 po nedělní mši svaté
ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
Výtěžek prodeje bude odeslán na účet Papežského misijního díla dětí