Úmrtí kněze - P. Bernard Petr Slaboch, O.Praem.

07.01.2020

Se zesnulým knězem P. Bernardem Petrem Slabochem, O. Praem proběhne rozloučení při mši svaté v neděli 12. ledna v 15 hodin v poutní bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.