Poděkování - Tří králová sbírka roku 2023 

25.02.2023

Milí farníci,

chci vám poděkovat za vaši štědrost při letošní Tříkrálové sbírce. V Hlubočkách jste do

kasiček darovali lidem ve složité situaci 72 092 Kč, -. Velké díky Vám všem za toto

dílo. Na území Olomouce a okolních 36 obcí dárci přispěli do kasiček 2 380 732 Kč, a

ještě 17 485 Kč bezhotovostně. Na online koledu lidé přispěli 35 450 Kč. Do online

kasičky lze darovat až do 30. dubna. Charita Olomouc si velice si váží důvěry, se

kterou jim dárci své peníze svěřují, a cení si pomoci všech zapojených, bez kterých by

tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit.

Vaše finanční dary se dostanou k potřebným prostřednictvím České Charity a Charity

Olomouc. Letos bude výtěžek z tříkrálových darů věnován na vybudování

4 malometrážních bytů, chráněných dílen a zázemí služeb pro lidi s duševním

onemocněním, důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova

a rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

Aktuální informace o Tříkrálové sbírce najdete na webu www.trikralovasbirka.cz a na

webu www.olomouc.charita.cz

Pokoj a štěstí do Vašich domovů během celého roku 2023.

Dagmar SamkováMilí farníci,

přivítejte ve svých domovech tři krále a zapojte se s námi do Tříkrálové sbírky. Koledníci nosí do našich domácností požehnání a radost z narození Ježíše v Betlémě. Zároveň nám dávají možnost začít společně nový rok dobrým skutkem.

V Hlubočkách budou Tříkráloví koledníci obcházet vaše domovy během víkendu 7. a 8. 1. a 14. a 15. 1. 2023. Zároveň jsou pokladničky k dispozici v pracovních dnech od 3. do 12. 1. 2023 na obecním úřadě, na zdravotním středisku v Mariánském Údolí, v budově ZŠ Hlubočky Dukla a v budově ZŠ Hlubočky Mariánském Údolí.

Přispět můžete také na bankovním převodem přes QR platbu nebo složenkou na sbírkový účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Olomouc 77707019

Již třetím rokem můžete přispět do online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz, nebo zasláním SMS zprávy: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90 nebo 190) na číslo: 87 777.

V roce 2023 chceme z tříkrálových darů podpořit:

  • vybudování 4 malometrážních bytů, chráněných dílen a zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním,
  • důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova,
  • rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

Podrobnější informace o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

Všem bych ráda za všechny naše koledníky popřála v letošním roce hodně zdraví, osobního štěstí a lásky, život v míru a klidu.

Dagmar Samková, tel. 724 960 618

Vytvořte si webové stránky zdarma!