Tří králová sbírka roku 2023

07.01.2023

Milí farníci,

přivítejte ve svých domovech tři krále a zapojte se s námi do Tříkrálové sbírky. Koledníci nosí do našich domácností požehnání a radost z narození Ježíše v Betlémě. Zároveň nám dávají možnost začít společně nový rok dobrým skutkem.

V Hlubočkách budou Tříkráloví koledníci obcházet vaše domovy během víkendu 7. a 8. 1. a 14. a 15. 1. 2023. Zároveň jsou pokladničky k dispozici v pracovních dnech od 3. do 12. 1. 2023 na obecním úřadě, na zdravotním středisku v Mariánském Údolí, v budově ZŠ Hlubočky Dukla a v budově ZŠ Hlubočky Mariánském Údolí.

Přispět můžete také na bankovním převodem přes QR platbu nebo složenkou na sbírkový účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Olomouc 77707019

Již třetím rokem můžete přispět do online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz, nebo zasláním SMS zprávy: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90 nebo 190) na číslo: 87 777.

V roce 2023 chceme z tříkrálových darů podpořit:

  • vybudování 4 malometrážních bytů, chráněných dílen a zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním,
  • důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova,
  • rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

Podrobnější informace o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

Všem bych ráda za všechny naše koledníky popřála v letošním roce hodně zdraví, osobního štěstí a lásky, život v míru a klidu.

Dagmar Samková, tel. 724 960 618

© 2023 Farnost Hlubočky
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!