SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ KOSTELA

28.10.2018

SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ
FARNÍHO KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V HLUBOČKÁCH
PO GENERÁLNÍ REKONSTRUKCI INTERIÉRU

28.10.2018

9:30 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

NÁSLEDUJE VOLNÝ PROGRAM S POHOŠTĚNÍM + KONCERT

Bohoslužba bude sloužena na poděkování za ukončení I. světové války před 100 lety (a za oběti z řad tehdejších hlubočských občanů) a na poděkování za práce při opravě interiéru kostela.