Výstavba farního centra: ANO či NE, KDY, JAK a KDO☺

22.09.2019

Kdy: neděle 22.9.2019 v 10:30 (po nedělní bohoslužbě)

Kde: v kostele v Hlubočkách


Vážení a milí spolufarníci,

zhruba před dvěma lety jsme se jako farnost rozhodli zakoupit pozemek k výstavbě farního centra/zázemí. Potřebný pozemek se nám po delších peripetiích podařilo získat, konkretizace a definitivní rozhodnutí o realizaci záměru výstavby však byla posunuta. V mezidobí se podařilo realizovat významnou rekonstrukci podlah kostela. Před farností tak nyní stojí rozhodnutí, zda, popř. v jaké podobě a jakým způsobem začít konkrétní plánování farního zázemí. Ekonomická rada se proto rozhodla svolat setkání farnosti, zejména pak všech, kteří by se chtěli podílet na ideové přípravě farního zázemí a následně na jeho realizaci.

Základními otázkami, které bude třeba dobře zvážit a prodiskutovat, jsou zejména tyto body:

  • využití farního zázemí, tedy zda bude sloužit pouze pro farnost (např. setkávání, akce, schola/sbor, oslavy) nebo i (výhledově) komerčně. Tato otázka je zásadní s ohledem na to, že do budoucna budou muset farnosti být schopny nejen uhradit svůj provoz, ale i přispívat na kněze (s ohledem na odluku státu od církve a samofinancování církví). Např. arcibiskupství je ochotno podporovat projekty (i půjčkou), které připraví udržitelné projekty, jež podpoří ekonomickou samotnost farností. Klíčové tedy bude promyslet, co bychom chtěli ve farním centru realizovat, popř. komu jeho aktivity nabídnout. Pro inspiraci: dříve padaly různé nápady jako např. rodinné a dětské centrum, ubytování (ke sjezdovce či na letní dovolené pro rodiny), ubytovací zařízení pro skauty, klubovny, příměstské tábory, řeholní dům, atp.

  • na výše uvedené pak naváže rozhodnutí o podobě, zejména velikosti centra (jednopatrová či dvoupatrová budova, mini centrum ve formě velkého farního sálu se zázemím, atp.)

  • forma výstavby - tj. svépomoc či větší zapojení firem (s vyššími náklady)

  • možnosti projektů, které pomohou spolufinancovat výstavbu centra

  • nápady na sponzory a propagaci

  • otázka následné údržby centra a správcovství, tj. kdo se reálně bude starat o centrum, zejména bude-li ekonomicky aktivní

  • forma případného zapojení se do přípravného týmu.


Současně se připravuje vytvoření pastorační rady a částečná obměna ekonomické rady s ohledem na rodinné vytížení některých členům, popř. v důsledku jejich účasti v činnosti v připravované pastorační radě. Proto, prosím, popřemýšlejte, zda byste se nemohli do činnosti nějak zapojit, zejména v pastorační radě a v týmu pro výstavbu farního centra.