Slavnost žehnání křížové cesty       ,, Z údolím vzhůru".

12.09.2021

Slavnost zahájí mše svatá v kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách.

Po mši sv. bude následovat požehnání křížové cesty a společná modlitba křížové cesty.

Délka křížové cesty cca 1,3 km terénem.

Zakončení u kaple Nejsvětější Trojice v Posluchově s následným pohoštěním.

Vytvořte si webové stránky zdarma!