V PÁTEK 29.9.2017 BUDE NAMÍSTO OBVYKLÉ MŠE POHŘEBNÍ MŠE VE 14:00.

29.09.2017

Pohřební mše ve farním kostele v Hlubočkách, kde se rozloučíme s Marií
Navrátilovou, proběhne v pátek 29.9. 2017 ve 14:00. Tímto odpadá páteční
obvyklá mše v Hlubočkách v 17:00 hod.