Májové čtení - možnost májové pobožnosti

01.05.2020

Centrum pro rodinný život v Olomouci připravilo další materiál k májovým pobožnostem (tentokrát k 400. výročí od umučení Jana Sarkandra). Májová čtení lze využít při květnových bohoslužbách, jak jste ve farnostech zvyklí (i když s omezeními, která nyní trvají), nebo je můžete přeposlat těm, kteří by o ně měli zájem, do kostela se nedostanou a chtěli by si májové pobožnosti prožít doma v rodinách nebo i sami (např. senioři). Májové úvahy pro rok 2020 zasíláme v příloze a jsou ke stažení na webu www.rodinnyzivot.cz.


Návrh domácí (rodinné) májové pobožnosti (Pobožnost je možné si libovolně sestavit a upravit podle možností.)

 - mariánská píseň (Kancionál, Koinonia, Poutnický kancionál "Salve Regina", Malý zpěvníček zapomenutých radostí...)

- růženec (nebo alespoň desátek)

- sloka písně

- májové čtení (s úvodní a závěrečnou modlitbou)

- Otče náš a Zdrávas na modlitební úmysl dne

 - sloka písně

- litanie (loretánská, případně vybrat některou mariánskou ze souboru "Litanie", vydala Matice cyrilometodějská)

 - na závěr "Vesel se, nebes Královno" (Kancionál 407)