Kurz a přihláška pro pastorační pomocníky

23.10.2021

Kurz je určen především těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti, mládež, nemocné, vedením různých společenství, pomáhat při zajišťování různých liturgických slavností. Absolvování kurzu má také posloužit, pokud vlastní farář požádá arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při bohoslužbách při podávání sv. přijímání nebo donášet Eucharistii nemocným. Kurz je otevřen i tomu, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem a cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe. 

Zahájení kurzu mší svatou bude v sobotu 23. 10. 2021 v 8:00 v kostele svatého Mořice.

 Termíny: 

1) 23.10. 2021, 9:00-12:30, oběd, 13:30-17:00 

2) 20.11. 2021, 9:00-12:30, oběd, 13:30-17:00 

3) 11.12. 2021, 9:00-12:30, oběd, 13:30-17:00 

4) 15.01. 2022 , 9:00-12:30, oběd, 13:30-17:00 

5) 05.02. 2022 , 9:00-12:30, oběd, 13:30-17:00

6) 12.03. 2022, 9:00-12:30, oběd, 13:30-18:00 

48 hodin přednášky, 48 hodin samostudium, 1 hodina závěrečný test 

Přihlášky si můžete vyzvednout u svého pana faráře. 

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte nejpozději do 30. 9. 2021 na děkanský úřad v Olomouci, Václavské náměstí 810/6 nebo zašlete emailem: dekanatolomouc@ado.cz P. Ladislav Švirák, děkan

Vytvořte si webové stránky zdarma!