Evropské zvony se rozezní 21.9. 2018 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru

15.09.2018

Evropský rok kulturního dědictví 2018
21. 9. 2018 v 18 hod

V Evropě po dlouhá staletí zvony ohlašovaly čas na práci, odpočinek a modlitbu. Zvony byly neoddělitelnou součástí náboženského a světského života.
I dnes slyšíme v celé Evropě miliony zvonů denně. Zvony kostelních věží, městských síní, hřbitovů a pamětních míst jednoznačně představují základní evropskou hodnotu, kterou je možno vidět i slyšet.

Mnoho Evropanů miluje zvuk zvonů, hudbu bez slov, starou řemeslnou tradici. Tento zvuk existuje již více než pět tisíciletí a je zcela mezikulturní: ať už se jedná o zvony katedrál, buddhistických chrámů či japonských šintó svatyní - všechny vyvolávají nepopsatelné výjimečné pocity. To je kultura v nejširším slova smyslu:

  • každodenní život (označování hodin)
  • výzva k míru ( Hirošima a Berlín)
  • politika (státní zvon v Notre Dame de Paris)
  • zvyky (Svatodušní zvonění )
  • umění
  • kolektivní kultura a paměť (zvonění v rámci 50. výročí stavby Berlínské zdi)
  • náboženství (pozvání k církevním službám a připomenutí důležitých liturgických momentů).

Zvuk zvonů ať je slyšet!

Připomeňme si 21. září 2018 Celosvětový den míru v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018 a předejme našim dětem hodnotu solidarity a míru a zároveň podpořme naše celoevropské kulturní dědictví, tolik důležité a skloňované v roce 2018.

V roce 2018 si připomínáme sto let od konce první světové války, začátek Třicetiletá války v roce 1618 a i její konec v roce 1648. Nezapomeňme nikdy hodnotu drahocenného míru ,pro nás všechny.

Zveme proto všechny majitele zvonků v Evropě: Přidejte se k této celoevropské iniciativě a rozezvoňte všechny dostupné zvony všude v Evropě!

Mezinárodní den míru dne 21. září 2018,od 18:00 do 18:15 evropského času.

Připojte se k nádhernému zážitku sdílení dědictví!