ADVENTNÍ KONCERT - neděle 15. 12. 2019 v 17.00 hodin

15.12.2019

Přijměte pozvání na adventní koncert ve farním kostele v Hlubočkách v neděli 15.12.2019 v 17:00 hodin.

Zahraje Gaudio kvartet

Lenka Černínová, Jana Spáčilová,

Monika Pospíšilová, Kristýna Dvořáková

Magda Moníková -Franková - hoboj

zpívá Anna Marie Líňová


Zazní skladby převážně českých skladatelů

J. J. Ryby, J. Sibelia, A. Dvořáka,

L. Janáčka, B. Martinů, T. Albinoni

Těšíme se na Vás